Werken als zelfstandige in de thuiszorg / kraamzorg

Ooit gedacht om als zelfstandig ondernemer/freelancer
te gaan werken in de thuiszorg?
Er zijn naast het werken bij een werkgever veel andere vormen van overeenkomsten die je kan aangaan in het uitoefenen van je beroep. Flexibiliteit en markt-mechanisme zijn in dit nieuwe millennium bekende uitdrukkingen die ook in de zorgsector hun weergave hebben. Zo ook ontgroening, vergrijzing, arbeidskrapte in de zorg etc.etc. De kranten staan er vol van.

Veel bedrijven spelen in op de huidige ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de lease-verpleegkundige, het detacheren van zorgverleners met een zo hoog mogelijk rendement, en zo laag mogelijke kosten.

Ook jij kan gaan werken als een flexibele, marktgerichte professional in de thuiszorg. De keus is aan jou!

Werken in de thuiszorg is bij uitstek de omgeving om je als zelfstandig ondernemer/freelancer te profileren. De criteria die aan het ondernemersschap worden gesteld zijn o.a.:
. min. 3 verpleegadressen (opdrachtgevers) per jaar
. het (laten) voeren van een eigen boekhouding
. zelfstandig werken (geen gezagsverhouding).
De inkomsten worden aangemerkt als 'winst uit onderneming'.

Wanneer je in de thuiszorg werkt voldoe je zo aan deze eisen, vooral als je meerdere kortdurende clienten hebt.

Als het zelfstandig ondernemerschap je niet trekt dan kunnen je verdiensten als freelancer ook worden verloond. Meer informatie hierover wordt tijdens een intakegesprek gegeven.

De voordelen
. zelf bepalen welke opdrachten je aanneemt
. zelf bepalen hoe lang je werkt en wanneer
. een op een zorg, invloed op je eigen werkdruk
. een hoog uurtarief
. belastingvoordeel door middel van ondernemers- en startersaftrek
. volledige aftrek van je bedrijfskosten

Wanneer je naast je bestaande baan wilt werken als freelancer, of je werkt weinig (bijv. maar 4 uur per week bij een client) dan worden je inkomsten aangemerkt als 'inkomsten niet in loondienst'. De inkomsten geef je op aan de belastingdienst, en onder de belastingvrije voet zijn de bruto inkomsten netto. Of deze inkomsten worden verloond, dan ontvang je je inkomsten netto.

De voorwaarden
Natuurlijk zijn er ook voorwaarden verbonden aan het werken als zelfstandige zorgprofessional, zoals het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de BIG-wet, het volgen van relevante bij- en nascholingen etc. De overige voorwaarden leggen we je graag uit tijdens een intake-gesprek.

Nadelen? Ja en Neen
Het woord zegt het al, onder nemen betekent in figuurlijke zin 'Iets onder de arm nemen'. Als ondernemer heb je meer invloed op de invulling van je eigen werk, daarentegen neem je relatief meer risico dan wanneer je in loondienst werkt (vandaar 3 opdrachtgevers). De risico's kan je afdekken door de nodige voorzieningen te treffen, zoals een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, een goede oude dagvoorziening, afgestemd op jouw individuele wensen/behoeften. En heb je eenmaal alles op de rit, dan kan je je scharen tot de zelfstandige zorgprofessionals in nederland. En dat worden er steeds meer.

Wie kunnen er werken in de thuiszorg
Die zorgverleners die gekwalificeerd zijn om het beroep als zorgprofessional op zijn/haar kwaliteitsniveau uit te oefenen. Een mooie uitdrukking! Het kokmt er op neer dat afhankelijk van de zorgvraag die zorgverleners worden benaderd die daarvoor bekwaam zijn. De zorgvragen varieren van huishouding, begeleiding, verzorging en verpleging. ZGM werkt uiteraard ook met zorgverleners die op basis van de opgedane werk- en/of levenservaring uitstekend clienten kunnen begeleiden of verzorgen in de thuissituatie.

Wat doet Zorggroep Millennium (ZGM)
Zorggroep Millennium is zorgbemiddelaar in thuiszorg, en bij uitstek geschikt om de zelfstandige zorgprofessionals zorgopdrachten aan te bieden. ZGM heeft een breed netwerk van zorgvragers, zoals particulieren, clienten met een PGB, AWBZ-thuiszorg en verzekeringsmaatschappijen. De zorgopdrachten komen collectief bij ZGM binnen en vervolgens wordt er 'gematched' welke zorgopdrachten bij welke zorgerleners passen.

ZGM is lid van de branche-organisatie SPOT (Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg). De zorgverleners die via ZGM werken kunnen gebruik maken van de producten die SPOT voor haar leden ontwikkelt, zoals het Privacy-reglement/Klachtenreglement etc. ZGM zal je ook adviseren welke bij- en nascholingen relevant voor je zijn, en waar je deze kan gaan volgen.

De meest gestelde vraag
'Dien ik me te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel?'
Antw. Neen, Verpleegkundigen staan in het BIG-register geregistreerd.
Voor verzorgenden ligt het in de lijn der verwachtingen dat zij zich ook dienen in te schrijven, maar dan in een register voor verzorgenden.

Heb je vragen, stel ze gerust tijdens het intake-gesprek. Er wordt dan ong. één à anderhalf uur uitgetrokken, voor een eerste kennismaking om de procedures door te nemen, en je vragen te beantwoorden. Vervolgens kan dan worden vastgesteld of wij voor jou (en jij voor ZGM) de juiste business-partner bent.

 

Algemeen Welke zorg is er mogelijk Werkwijze Zorggroep Millennium

Financiering Waar kunt u ons bereiken Kanga en Roe® kraamzorg Advertorials kraamsupport

Werken als zelfstandige in de thuiszorg/kraamzorg Vacatures

Reageren